Praha, ČR
28.10.2023
CZEN

Program

Kdo jsme

KRAZ, z.s. zaštiťuje již řadu let aktivity pro členy furry komunity, jako např. KRAZ, MiniCon, nebo nový přírůstek Furrstein. Nyní si Vás dovolujeme pozvat na jeho další akci Halloween outing, největší outing v Evropě s kompletním zázemím, které Vám obstará náš Fursuit Hallowen Prague.

Outing

V jeho organizaci máme již několikaletou tradici a snažíme se pro vás zajistit vždy nejlepší trasu v rámci možností legislativy našeho hlavního města Prahy.

Náš outing je největší setkání furry komunity za tímto účelem v celé Evropě. Jsme na to patřičně hrdí a pokračujeme v tradici již mnoho let. V roce 2019 jsme měli 245 fursuiterů z celého světa s 200 přihlížejícími ať už účastníky nebo kolemjdoucích, kteří se k nám připojili. Rok 2020 a 2021 nám bohužel zhatila pandemická situace. Letos se ovšem předloňský rekord jistě podaří překonat!

Akce je veřejná a může jí zúčastnit kdokoli, kdo bude dbát pokynů organizátorů a jeho pomocníků. Ty od ostatních odlišíte pomocí reflexní vesty, která je ve spodní části barevně odlišena. Červeně je označen organizátor, zeleně pomocník organizátora a modře označujeme naše vodníky, tedy ty pomocníky, kteří se starají o distribuci vody a občerstvení fursuiterů. Oranžová vesta s pruhem značí našeho zdravotníka.

Pro všechny fursuitery bude zdarma k dispozici pramenitá voda a malé občerstvení pro doplnění energie, vezené našimi pomocníky ve speciálním vozíku, které vám budou poskytnuty kdykoli v průběhu outingu. Kvůli plynulosti outingu vás však prosíme o doplnění tekutin a energie na zastávkách určených k odpočinku. Bude jich dostatek. Samozřejmě dbáme na hygienu, a proto vždy dostanete novou, neotevřenou láhev. Proto vás prosíme, berte si jen tolik, kolik potřebujete, a pokud vám to nezbedné packy dovolí, držte si svou lahev dokud ji nedopijete. Zároveň nám záleží na čistotě, a proto vás prosíme, recyklujte plastové lahve do žlutých kontejnerů, nebo je vracejte nám do vozíků. K dispozici bude taktéž dezinfekce.

Na závěr bychom také rádi napsali, čemu se rozhodně vyhnout. Na náš outing nepatří v žádné podobě celo-kožené nebo latexové oblečky, postroje, či masky, jakožto i fursuity, které záměrně nechávají odkrytou pokožku. Jak už jsme psali výše, outing je pojat veřejně a žádný z těchto stylů nereprezentuje způsob, kterým chceme být vnímáni. Latexové, celokožené či stylově podobné obleky jsou námi již považovány za fetiš, který, podle nás, patří za zavřené dveře a ne na veřejnost. Ze stejného důvodu je považováno za nevhodné i vodění na vodítku.