Praha, ČR
28.10.2023
CZEN

Pravidla

  1. Halloween Outing (dále jen Outing) je veřejná akce bez registrace účasti. KRAZ z.s. nenese žádnou odpovědnost za účastníky Outingu.
  2. Účastnit se Outingu může kdokoliv bez ohledu na věk. V případě, že účastník nedovršil v den Outingu 18 let věku, doporučujeme doprovod rodičů.
  3. Shuttle na místo konání Outingu je určen pouze pro registrované účastníky Fursuit Halloween Prague. 
  4. Organizátoři Outingu jsou po celou dobu Outingu viditelně označeni reflexní vestou žluté barvy s červeným pruhem u pasu.
  5. Zdravotníci Outingu jsou po celou dobu Outingu viditelně označeni reflexní vestou oranžové barvy s pruhem u pasu. 
  6. Pomocníci Outingu jsou po celou dobu Outingu viditelně označeni reflexní vestou žluté barvy se zeleným pruhem u pasu. 
  7. Vodonosiči Outingu jsou po celou dobu Outingu viditelně označeni reflexní vestou žluté barvy s modrým pruhem u pasu. 
  8. Nárok na občerstvení balenou vodou mají všichni účastníci Outingu, kteří mají během Outingu oblečen fursuit. Přednostní právo na výdej balené vody mají registrovaní účastníci (fursuiteři) Fursuit Halloween Prague. 
  9. Je zakázáno oblékat se na Outing do celo-kožených či latexových oblečků, stejně tak jako viditelně nosit BDSM pomůcky (postroje, vodítka, masky atp.).
  10. Pořadatel Outingu má nárok kdykoliv bez předchozího upozornění akci odvolat z důvodů personálních, povětrnostních, pandemických, či jiných.