Praha, ČR
28.10.2023
CZEN

Halloween Outing 2023

Kdo jsme

KRAZ, z.s. zaštiťuje již řadu let aktivity pro členy furry komunity, jako např. KRAZ, MiniCon, nebo nový přírůstek Furrstein. Nyní si Vás dovolujeme pozvat na jeho další akci Halloween outing, největší outing v Evropě s kompletním zázemím, které Vám obstará náš Fursuit Hallowen Prague.

Halloween Outing

V jeho organizaci máme již několikaletou tradici a snažíme se pro vás zajistit vždy nejlepší trasu s nejlepšími výhledy jak pro suitery, tak pro fotografy.

Náš Outing je již po mnoho let jedno z největších setkání furry komunity za tímto účelem v celé Evropě. V roce 2022 se Halloween Outingu zúčastnilo přes 260 fursuiterů z téměř dvaceti zemí!

Akce je veřejná a může jí zúčastnit kdokoli, kdo bude dbát pokynů organizátorů a jeho pomocníků. Ty od ostatních odlišíte pomocí reflexní vesty, která je ve spodní části barevně odlišena. Červeně je označen organizátor, zeleně pomocník organizátora a modře označujeme naše vodníky, tedy ty pomocníky, kteří se starají o distribuci vody a občerstvení fursuiterů. Oranžová vesta s pruhem značí našeho zdravotníka.

Pro všechny fursuitery bude zdarma k dispozici pramenitá voda pro doplnění energie, připravena našimi pomocníky ve speciálním vozíku, které na vás budou čekat na předem určených občerstvovacích místech. Samozřejmě dbáme na hygienu, a proto vždy dostanete novou, neotevřenou láhev. Proto vás prosíme, berte si jen tolik, kolik potřebujete, a pokud vám to nezbedné packy dovolí, držte si svou lahev dokud ji nedopijete. Zároveň nám záleží na čistotě, a proto vás prosíme, recyklujte plastové lahve do žlutých kontejnerů, nebo je vracejte našim vodníkům do plastových pytlů. K dispozici bude taktéž dezinfekce.

Na závěr bychom také rádi napsali, čemu se rozhodně vyhnout. Na náš outing nepatří v žádné podobě celo-kožené nebo latexové oblečky, postroje, či masky, jakožto i fursuity, které záměrně nechávají nevhodně odkrytou pokožku. Jak už jsme psali výše, outing je pojat veřejně a žádný z těchto stylů nereprezentuje způsob, kterým chceme být vnímáni. Latexové, celokožené či stylově podobné obleky jsou námi již považovány za fetiš, který, podle nás, patří za zavřené dveře a ne na veřejnost. Ze stejného důvodu je považováno za nevhodné i vodění na vodítku.

 

Informace o Outingu pro letošní rok najdete na stránce Trasa.

 

Chcete se na společné procházce Outingem domluvit se svými kamarády nebo zjistit dodatečné infromace? Připojte se do našich skupinových chatů na Telegramu a Discordu!